اخبار
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
شهر بین المللی دبی امارات متحده عربی 2018 ساختمانی و تجاری روشنایی نمایشگاه
- Sep 26, 2018 -

امروز روز دوم نمايشگاه و استقبال مشتریان، برای هر کس در جلسه برای راه اندازی محصولات جدید، من بسیار علاقه مند به ماشین کنترل ترافیک سیگنال انرژی خورشیدی است, و بسیاری از کشورها مشتریان، بسیار شبیه به این نوع گفته اند محصولات مورد استفاده در حال حاضر در بازار بیشتر از خیابان نور خورشیدی برای استفاده از انرژی خورشیدی چراغ، بیشتر به این نوع محصول را کنترل ترافیک هوشمند متوجه صحبت نمی.

این نمایشگاه برای سه روز گذشته و بیشتر مشارکت را داشته باشد!

led street light.jpg

solar light.jpg

traffic light.jpg

نویسنده: اسم حیوان دست اموز خورشید