دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
ملاحظات نور خورشیدی در خیابان
- Apr 09, 2018 -

در صورتی که کاربر نصب خود را بر روی زمین نصب کند، اقدامات احتیاطی به شرح زیر است:

1. چراغ خیابان خورشیدی از تابش خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده می کند و اینکه آیا تابش نور خورشید در مجموعه سلول های فتوولتائیک به طور مستقیم بر نور اثر نور چراغ تاثیر می گذارد، بنابراین هنگام انتخاب موقعیت نصب چراغ قوه می تواند نور خورشید را در هر دوره زمانی، و هیچ برگ و سایر سپرها.

2. هنگام پیچاندن، اطمینان حاصل شود که سیم را در اتصال پست لامپ متوقف نکنید. اتصال سیم باید به طور پیوسته متصل و پیچیده با نوار پی وی سی.

3. هنگامی که استفاده می کنید، به منظور اطمینان از زیبایی و ماژول باتری می توانید بهتر از تابش خورشید دریافت کنید، لطفا هر 6 ماه یکبار گرد و غبار را در ماژول باتری تمیز کنید، اما آن را با آب از پایین به بالا نزنید.