دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
ملاحظات سیم کشی چراغ خیابان خورشیدی
- Apr 09, 2018 -

1. برای جلوگیری از افتادن یا افتادن سیم برق لامپ به علت تضعیف یا کشیدن دراز مدت، مونتاژ لامپ خورشیدی خیابان باید با مهر و موم سیلیکون در براکت مهر و موم شده باشد.

2. با توجه به معکوس قطب های مثبت و منفی، اتصال خوبی از اجزای لامپ خیابانی به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه به شبکه انجام دهید.

3. با توجه به اتصال باتری، پایانه های باتری و پالادیوم ایمنی را لمس نکنید و به طور جدی اتصال کوتاه باتری را متوقف کنید. برای جلوگیری از شوک الکتریکی، نمیتوانید یک بار الکترود مثبت و منفی باتری را لمس کنید.

4. در پایین پست لامپ، یک دستگاه مهر و موم مناسب یا مهر و موم سیلیکونی باید برای توجه به ظاهر مورد استفاده قرار گیرد.