دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای
چراغ های خیابان هوشمند
- Nov 04, 2018 -

چراغ های خیابان هوشمند

وضعیت توسعه هوشمند روشنایی خیابانی
سردبیر
در چین، بخش مدیریت چراغ های خیابان دولت در دستور کار چگونه برای بهینه سازی سیستم مدیریت چراغ های خیابان، به طور موثر کنترل مصرف انرژی و کاهش هزینه نگهداری و مدیریت قرار داده است.
در کشورهای خارجی من متوجه معایب سیستم مدیریت روشنایی عمومی و شروع به آن را ارتقا دهید. در لندن، دولت های محلی 3.25 میلیون پوند به جای 14000 "هوشمند چراغ خیابان" سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است. کارکنان تعمیر و نگهداری می توانید بدانید که آیا چراغ خیابان نیاز به تعمیر و یا جایگزین از طریق Ipad و کنترل روشنایی هر تیر چراغ برقی به بهبود بهره وری انرژی.
در حال حاضر، موارد اجرای شناخته شده عبارتند از وست خیابان روشنایی سیستم کنترل شده توسط اپل در انگلستان تکنولوژی روشنایی چراغ خیابان توسط تلفن های همراه در آلمان و تکنولوژی کنترل چراغ های خیابان براساس فای در ایالات متحده.
اهمیت پیاده سازی هوشمند روشنایی خیابانی
سردبیر
اجرای برق هوشمند می تواند نه تنها تاثیر عمیقی بر جامعه است اما همچنین مزایای اقتصادی قابل توجهی را به طور مستقیم تولید:
· ساخت informatization روشنایی عمومی مدیریت تقویت و بهبود اورژانس اعزام و علمی توانایی تصمیم گیری.
· کاهش تصادفات و حوادث مختلف تامین اجتماعی ناشی از شکست نور.
· صرفه جویی در مصرف انرژی روشنایی عمومی شهری ساخت شهرهای کم کربن و محیط زیست و ایجاد زمینه های قابل زندگی.
· حفاظت از انرژی دوم از طریق تنظیم هوشمند برای جلوگیری از ضایعات و کوتاه شدن چرخه بازگشت سرمایه گذاری.
· اندازه گیری داده ها را به عنوان مرجع قدرت داده مصرف اداره تامین برق برای جلوگیری از از دست دادن سرقت نشت و قدرت صرفه جویی در انرژی

نویسنده: اسم حیوان دست اموز خورشید